Narkomanija


Narkomanija spada u bolesti zavisnosti od neke psihoaktivne supstance, koja, uneta u oranizam, menja svest ali i druge psihičke funkcije.
U grupu psihoaktivnih supstanci spadaju opijati i stimulansi od kojih su najpoznatiji heroin i morfijum, halucinogene supstance kao što je LSD, ali i marihuana koja je istovremeno stimulans i halucinogen.

Zavisnost podrazumeva nesavladivu želju za drogom, jaku želju za nabavljanjem i uzimanjem droge po svaku cenu, sklonost povećavanju doze droge kako zavisnost duže traje. Zavisnost osim opasnosti za zavisnika nosi opasnost i za porodicu i celu društvenu zajednicu.

Na kursu će biti obrađene sledeće teme:

NARKOMANIJA I BOLESTI ZAVISNOSTI

 • Narkomanija i bolesti zavisnosti
 • Podela droga
 • Motivi početka upotrebe psihoaktivnih supstanci
 • Uskoro anti-kokain vakcina
 • Kako da znam da moje dete koristi drogu
 • Roditeljskom oku ne mogu umaći...
 • Šta da radim ako otkrijem da moje dete uzima drogu
 • Legalnost

OPŠTE INFORMACIJE O NAJČEŠĆE KORIŠĆENIM DROGAMA

 • Marihuana
 • Hašiš
 • Heroin
 • Kokain
 • Krek
 • LSD (u žargonu - trip, acid, kiselina)
 • Rohypnol (Flunitrazepam) droga za silovanje
 • GHB (gamahidroksibutirat) droga za silovanje
 • Payot
 • Cranck
 • Amfetamini
 • Metadon
 • Opijumski mak
 • PCP (Fenilcikloheksilpiperidin) - anđeoski prah
 • Peganum (Peganum harmala, leteći ćilim)
 • Speed
 • Ekstazi (MDMA)

  ZANIMLJIVOSTI
 • Hronične rane kod intravenskih zavisnika
 • Nazivi za droge
 • Nazivi za tehniku uzimanja droge
 • Nazivi za pribor
 • Nazivi za delovanje droge
 • Izrazi koji se odnose na uživaoca droge
 • Ostali izrazi koje narkomani često koriste u svom govoru


NARKOMANIJA I BOLESTI ZAVISNOSTI

 • 1

  Narkomanija i bolesti zavisnosti

 • 2

  Podela droga

 • 3

  Motivi početka upotrebe psihoaktivnih supstanci

 • 4

  Uskoro anti-kokain vakcina

 • 5

  Kako da znam da moje dete koristi drogu

 • 6

  Roditeljskom oku ne mogu umaći...

 • 7

  Šta da radim ako otkrijem da moje dete uzima drogu

 • 8

  Legalnost

OPŠTE INFORMACIJE O NAJČEŠĆE KORIŠĆENIM DROGAMA

 • 1

  Marihuana

 • 2

  Hašiš

 • 3

  Heroin

 • 4

  Kokain

 • 5

  Krek

 • 6

  LSD (u žargonu - trip, acid, kiselina)

 • 7

  Rohypnol (Flunitrazepam) droga za silovanje

 • 8

  GHB (gamahidroksibutirat) droga za silovanje

 • 9

  Payot

 • 10

  Cranck

 • 11

  Amfetamini

 • 12

  Metadon

 • 13

  Opijumski mak

 • 14

  PCP (Fenilcikloheksilpiperidin) - anđeoski prah

 • 15

  Peganum (Peganum harmala, leteći ćilim)

 • 16

  Speed

 • 17

  Ekstazi (MDMA)

ZANIMLJIVOSTI

 • 1

  Hronične rane kod intravenskih zavisnika

 • 2

  Nazivi za droge

 • 3

  Nazivi za tehniku uzimanja droge

 • 4

  Nazivi za pribor

 • 5

  Nazivi za delovanje droge

 • 6

  Izrazi koji se odnose na uživaoca droge

 • 7

  Ostali izrazi koje narkomani često koriste u svom govoru