Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje je neželjeno, agresivno ponašanje među decom školskog uzrasta koje se vremenom ponavlja ili ima potencijal da se ponavlja. Ono uključuje postupke poput pretnji, ogovaranja, fizičkih ili verbalnih napada i namernog isključivanja nekoga iz grupe, slanje neželjenih poruka putem društvenih mreža, SMS poruka, četa i internet sajtova itd.

Nasilje je prisutno svuda – u kući, u školi, u institucijama, na ulici. Iako deca ne doprinose stvaranju ovakvog okruženja, ona najviše trpe i snose posledice. Nasilje ne nanosi štetu samo deci. Ono uništava samu srž društva i ima negativan uticaj na dobrobit porodica i zajednica.

Cilj kursa je da se učenicima predstave načini za preventivno delovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, a sve sa ciljem smanjenja stope nasilja u školama. U toku kursa, učesnici će steći osnovne veštine i znanja u oblasti prevencije nasilja, kao i načine za pravilno reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja bilo da se ono dešava u školi ili van nje.

Ovim kursom želimo da sprečimo il bari smanjimo vršnjačko nasilje među decom školskog uzrasta i stvaranje bezbedne situacije, kako bi deca mogla normalno da se razvijaju.


Nijedno društvo ne sme da dozvoli da postoji nasilje nad decom i ne sme da ga ignoriše.


Nasilje u školi

 • 1

  Šta je vršnjačko nasilje?

 • 2

  Oblici nasilja

 • 3

  Ko je kriv?

 • 4

  Šta je nasilno ponašanje

 • 5

  I vaše dete može biti izvor nasilja u školi

 • Nasilje u školi

  Broj pitanja: 20

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

 • 1

  Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

 • 2

  Uloga školskog policajca

 • 3

  Postupak u školi posle zaustavljanja nasilja

 • 4

  Reakcija prema nivou nasilja

 • 5

  Mehanizmi sprečavanja nasilja u školi

 • 6

  Postupak sa učenikom koji je izvršio nasilje

 • 7

  Vaspitno-disciplinski postupak

 • 8

  Ako škola ne postupi pravilno

 • 9

  Obaveze učenika

 • 10

  Prestupi učenika

 • 11

  Zabrana nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe

 • Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

  Broj pitanja: 25