АНКЕТЕ И УПИТНИЦИ


АНКЕТА - ТРГОВИНА ЉУДИМА:

Циљ овог истраживања је да сазнамо каква је информисаност ученика о проблему (1-13. питања) и присутности трговине људима (14-24. питања). Молимо Вас да пажљиво прочитате доле наведена питања/тврдње и одговорите да ли су тачне или нетачне тако што ћете заокружити ДА или НЕ.  Упитник је анониман и само је потребно да наведете: ДА или НЕ


АНКЕТА - НАСТАВА И УЧЕЊЕ:

Прочитај сваку тврдњу и определи се, у складу са својим досадашњим искуством, за једну од понуђених опција, заокруживањем ДА или НЕ.


КЉУЧНА ОБЛАСТ 2- НАСТАВА И УЧЕЊЕ 2.1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ

        Anonimna anketa za učenike: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

 • 2.1.1. Планирање 
 • 2.1.2. Припремање

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ – НИВО 4 

2.1.1.Сваки нставник има Годишњи и оперативни план рада за свој пердмет, сачињен у складу са прописаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима разредног већа/стручног већа. 

 • Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и одељења/разреда са којим раде. 
 • Међусобна сарадња се огледа у зајед¬ничком усклађивању тема и уз потребну корелацију међу предметима. 
 • Тимским радом је обезбеђена могућност заједничког тематског планирања, обраде повезаних тема и усклађене периодичне провере знања. 
 • Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата рада.

2.1.2.Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. 

 • Припремање за час је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујући и ученике са тешкоћама у развоју. 
 • За припремање наставници користе стручну литературу, интернет и друге изворе. Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4.

Више о кључној области: НАСТАВА И УЧЕЊЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ
АНКЕТА - ТРГОВИНА ЉУДИМА

 • АНКЕТА - ТРГОВИНА ЉУДИМА: Молимо Вас да пажљиво прочитате доле наведена питања/тврдње и одговорите да ли су тачне или нетачне тако што ћете заокружити ДА или НЕ. Упитник је анониман и само је потребно да наведете: ДА или НЕ.

  Broj pitanja: 24

АНКЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • ANKETA - НАСТАВА И УЧЕЊЕ: Пажљиво прочитај сваку тврдњу и определи се, у складу са својим досадашњим искуством, за једну од понуђених опција, заокруживањем ДА или НЕ.

  Broj pitanja: 17